ารเรียนการสอนของสถาบันว่ายน้ำวิชั่นเป็นบรรยากาศ ที่สนุกสนาน ซึ่งเด็กๆจะเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำและ พัฒนา ทักษะต่างๆไปด้วยกัน ทีมคุณครูที่มีคุณภาพและ ประสบการณ์ โดย อ.ไพโรจน์ สิงห์อุสาหะ อดีตนักกีฬาทีมชาติ และ โค้ชนักกีฬาจะให้ความสำคัญกับการรักษา ระดับมาตรฐาน และคุณภาพการสอน พร้อมบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง โดยได้จัดทำหลักสูตรพิเศษของเรา เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ อย่างสนุก และคงมาตรฐานการเรียนรู้ตามระดับโดยน้องๆ จะได้ทดสอบในคาบสุดท้ายของแต่ละระดับ เพื่อประเมินทักษะ ต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้าง ความท้าทายและ ความภาคภูมิใจ ให้กับเด็กๆเมื่อได้รับอาร์ม ประจำระดับ

ลักสูตรของสถาบันว่ายน้ำวิชั่น แบ่งออกเป็น 16 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับหัดว่าย ระดับเน้นท่าทาง ระดับฝึกฝนร่างกาย ไปจนถึงระดับแข่งขัน เราได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหัวหน้าโค้ช อ.ไพโรจน์ สิงห์อุสาหะ ซึ่งได้ผ่านการฝึกซ้อมเด็กๆ จนถึงระดับ นักกีฬา มาเป็นเวลา 25 ปี จนเป็นหลักสูตรเฉพาะของเราเอง เพื่อให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานกับความสามารถ ในแต่ละระดับ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนร่างกาย ให้แข็งแรง หรือสู่ระดับของการแข่งขัน

คอร์สเรียนว่ายน้ำ

มีทั้งคอร์สเด็กและคอร์สผู้ใหญ่ มีแบบ เรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม(4)
เรียนคอร์สละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

คอร์สนักกีฬา

ฝึกซ้อม 6 วันต่อสัปดาห์ จันทร์-เสาร์
วันละ 1-1.30 ชั่วโมง
ระหว่างเวลา 17.00 น. – 19.30 น.

สมาชิกว่ายน้ำ

แบ่งออกเป็น ราย 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ ราย 1 ปี
ค่าลงสระ ผู้ใหญ่ 80 บาท, เด็ก 60 บาท

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-5085338, 084-3219911