สระว่ายน้ำในร่ม สอนว่ายน้ำ เรียนว่ายน้ำ
999 Ram-indar 55/8, Ram-indra road, Taraeng, Bangkhen
Bangkok 10230 Thailand Tel.: 02 508 5338,
Mobile: 084 321 9911, E-mail: info@visionswimming.com
www.visionswimming.com